TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2020-02)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2020-02)

Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda personel alımı için; 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden 26/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 04/01/2021-08/01/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden işçi pozisyonları için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin asıl ve ek liste İŞKUR tarafından 11/01/2021 ve 09/03/2021 tarihlerinde Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri süresinde Başkanlığımıza teslim eden adayların ön değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Aşağıda isimleri yer alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte mülakat sınavı için hazır olmaları önemle duyurulur. Mülakat tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Binaya girişlerde HES kodunun ibraz edilmesi zorunludur.
 

Mülakat listesi için tıklayınız.
 

Mülakat tarihi ve saati:  Ekli listede belirtilen tarih ve saatte (COVID-19 tedbirleri kapsamında adayların mülakat saatinden en fazla 15 dakika öncesinde mülakat yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.)

Mülakat yeri: 
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71, Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0 216 547 26 00 (Dâhili: 2649)