TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2021-03)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Alımı Sözlü Sınav Duyurusu (İlan No: TÜSEB 2021-03)

Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda personel alımı için; 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden 09.12.2021 tarihinde Resmî Gazete’de ilan edilmiş ve 13.12.2021-17.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden işçi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) pozisyonları için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin liste İŞKUR tarafından 21.12.2021 tarihinde Başkanlığımıza bildirilmiştir.

 

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri süresinde Başkanlığımıza teslim eden adayların ön değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Aşağıda isimleri yer alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte mülakat sınavı için hazır olmaları önemle duyurulur. Mülakat tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 

Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Binaya girişlerde HES kodunun ibraz edilmesi zorunludur. 

 

Mülakat tarihi ve saati: Ekli listede belirtilen tarih ve saatte (COVID-19 tedbirleri kapsamında adayların mülakat saatinden en fazla 15 dakika öncesinde mülakat yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.)

 

Mülakat yeri: 
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71, Kadıköy / İSTANBUL

 

Telefon: 0 216 547 26 00 (Dâhili: 26 60 – 26 65)

 

MÜLAKAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ