TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin (Hizmetli) Evrak Teslim Çağrısı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin (Hizmetli) Evrak Teslim Çağrısı

Başkanlığımız İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15 adet hizmetli personel alım ilanı 08/08/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 09/08/2021-13/08/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden adayların başvuruları alınmıştır.

15 adet sürekli işçi (hizmetli) alımı kurası 02 Eylül 2021 tarihinde saat:15.00’de Kadıköy 24. Noterliği tarafından Başkanlığımızın İstanbul Koşuyolu Yerleşkesindeki Merkez Binasında gerçekleştirilmiştir. Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen 3554 başvuru üzerine Noter huzurunda çekilen kura neticesinde aşağıda adı ve soyadı belirtilen adaylar asil ve yedek olarak belirlenmiştir.

Aşağıda asil, yedek ve öncelikli olarak belirtilen adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 20 Eylül 2021 tarihi saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.


NOT: Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.


İSTENİLEN BELGELER:

1. İş Başvuru Formu (İlan metninin en son sayfasında yer almaktadır). (Ek-1)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3. Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

4. Öncelik durumu belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Başkanlığımıza bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

5. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler, (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

6. Özgeçmiş (CV).
 

ASİL (İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi)

YEDEK (İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi)

ASİL (Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi)

YEDEK (Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi)


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca İŞKUR tarafından öncelik hakkına sahip olduğu bildirilen adaylar* aşağıdaki gibidir:


ASİL (Öncelik Hakkına Sahip Adaylar)
 

* a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. 
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. 
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.


İletişim Bilgileri:
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr
Telefon: 0 216 547 26 65