TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin (Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Evrak Teslim Çağrısı (İlan No: TÜSEB 2021-03)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alımı İçin (Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Evrak Teslim Çağrısı (İlan No: TÜSEB 2021-03)

Başkanlığımız İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 25 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım ilanı 09.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 13.12.2021-17.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden adayların başvuruları alınmıştır. 

 

25 adet Sürekli İşçi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) alımı kurası 19 Ocak 2022 tarihinde saat:15.00’de Kadıköy 24. Noterliği tarafından Başkanlığımızın İstanbul Koşuyolu Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye İş Kurumu tarafından Başkanlığımıza gönderilen 4587 başvuru üzerine Noter huzurunda çekilen kura neticesinde aşağıda adı ve soyadı belirtilen adaylar asil ve yedek olarak belirlenmiştir.

 

Aşağıda asil, yedek ve öncelikli olarak belirtilen adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 14 Şubat 2022 tarihi saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

 

NOT: Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER:
1. İş Başvuru Formu. (Ek-1)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3. Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
4. Öncelik durumu belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Başkanlığımıza bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
5. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler, (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)
6. Özgeçmiş (CV).
7. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İŞKUR İlan No: 00006454168) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
   b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) (İŞKUR İlan No: 00006454231) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

 

ASİL/YEDEK ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca İŞKUR tarafından öncelik hakkına sahip olduğu bildirilen adaylar* aşağıdaki gibidir.

 

* a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. 
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. 
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

 

ÖNCELİK HAKKINA SAHİP ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İletişim Bilgileri:
Adres:
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr
Telefon: 0 216 547 26 00 (Dâhili: 26 60 - 26 65)