TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Geçici Görevlendirme Usulü İle Personel Alınacaktır

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere Geçici Görevlendirme Usulü İle Personel Alınacaktır

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında çalıştırılmak üzere geçici görevlendirme usulü ile personel alınacaktır.
 

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan Başkanlığımızda çalışmak isteyen ve ekte belirtilen niteliklerde ekip arkadaşları arıyoruz.
 

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları veya diğer kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapan personelden kurumlarının muvafakati alınarak görevlendirme yapılacak olup, 696 Sürekli İşçi statüsüne göre görev yapanlar, aday memurlar, Devlet Hizmet Yükümlüsü ve sözleşmeli personel kadrolarında bulunanlardan görevlendirme yapılmayacaktır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirilmesi planlanan personel, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kadrosunun bulunduğu kurumdan alacak olup, görevlendirildiği süre boyunca kurumundan aylıklı izinli sayılacaktır. 
 

Görev almak isteyenlerin, özgeçmişlerini 22.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar insankaynaklari@tuseb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 

Nitelikler için tıklayınız.