TÜSEB / İnsan Kaynakları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Engelli Kapsamında Daimi İşçi Alımı 05.06.2018

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞINDAN;

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 08/05/2018 tarihli ve E.746 sayılı Oluruna istinaden engelli işçi kapsamında 2 (iki) personel alımı için açıktan atama izni verilmiştir.

 

İlan metni için tıklayınız..

  • Sağlık Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • NIH
  • Max Planck
  • INSERM