TÜSEB / Kurumsal / Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk Komisyonu

07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesi ve 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk Müşavirliği sekretaryası tarafından yerine getirilmektedir.


Komisyon İrtibat Bilgileri:

 

Adres : Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi, No: 71 Kadıköy / İSTANBUL
E-Posta : info@tuseb.gov.tr
KEP : tuseb@hs01.kep.tr
Telefon : 0 (216) 547 26 14 - 66