TÜSEB / Manşetler / Kendi Aşımız Kendi Gücümüz: TURKOVAC

Kendi Aşımız Kendi Gücümüz: TURKOVAC

Bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesinin örneği olan TURKOVAC fikri ve sınai hakları TÜSEB’e ait olarak Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ve 2021 Aralık ayında Türkiye’de Acil Kullanım Onayı alan ilk yerli ve milli Covid-19 aşımızdır. 

Faz 1 ve Faz 2 aşaması TÜSEB tarafından desteklenen, Faz 3 aşaması ise tamamen TÜSEB'in bilimsel ve mali koordinasyonunda yürütülen TURKOVAC, aynı anda yürütülen sekiz ayrı klinik çalışmayla ülkemizdeki en kapsamlı klinik araştırma çalışması olmuştur.  

TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihimizin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışması olan Faz 3 çalışması 41 merkez ve 28 ilde 710 personel yapılmıştır.

TURKOVAC aşısı ile ülkemizin en büyük stratejik hedeflerinden biri gerçekleştirilmiştir. Üniversite laboratuvarında oluşturulan bilimsel bilgi kamu tarafından sanayiye aktarılmıştır. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği ile biyoteknoloji ekosistemine en büyük katkılardan biri, Türkiye’nin 50 yıl sonra geliştirilen ilk yerli aşısı olan TURKOVAC ile sağlanmıştır.