İnsan Kaynakları / Engelli Kapsamında 5 Daimi İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı

Engelli Kapsamında 5 Daimi İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı


Başkanlığımız bünyesine 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden; 14/10/2019 tarihinde ilan edilen ve 14/10/2019-18/10/2019 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden engelli kapsamında daimi işçi personel alımı için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından Başkanlığımıza bildirilmiştir.  Aşağıda belirtilen nihai listede yer alan adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 04 Kasım 2019 tarihi saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

  1. İş Başvuru Formu (İlan metninin en son sayfasında yer almaktadır). (Ek-1)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
  3. Yerleştiği pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.)
  4. EKPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya öncelik durumu belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
  5. Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu, (Raporun aslı yada hastane tarafından aslı gibidir yapılmış onaylı örneği.)
  6. İş tecrübesi veya deneyim istenilen pozisyonlar için bunu kanıtlayıcı belgeler,
  7. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler. (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)
  8. Özgeçmiş (CV).

TÜSEB KADROSU

BAŞVURU UNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU

ADAYIN ADI SOYADI

İdari Personel

00005209815-İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı

Salih Şükrü EVCİ

Kemal ASRAV

Esma TÜRLÜOĞLU

Muammer KARAKUŞ

İdari Personel

00005209803-Mutemet

Fırat BİŞMİŞ

Zehra ÇAKIR

İbrahim POLAT

Hasan ERDOĞAN

Ülkü ATİLA

Hüsamettin DEMİRCİ

İdari Personel

000005209841-Satın Alma Görevlisi

Ali Utku TEKELİ

Metin ALKAN

Fahri ACAR

Ramazan KAYA

Tuncay
Abdurrahman TURGUT

Furkan ŞAHİN

Aziz YÜKSEL

Barış ASLAN

İdari Personel

00005209827- İdari Büro Görevlisi

Esra CAN

Medinenur BAKAN

Zeynep KORKMAZ

Seçkin KUVAN

İş Başvuru Formu (Ek-1)

 

İletişim Bilgileri
Adres    : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0 216 547 26 90