İnsan Kaynakları / Engelli Kapsamında 5 Daimi İşçi Personel Alımı İçin Sözlü Sınav Duyurusu (10.11.2019)

Engelli Kapsamında 5 Daimi İşçi Personel Alımı İçin Sözlü Sınav Duyurusu (10.11.2019)


Başkanlığımız bünyesine işçi pozisyonunda 5 (beş) engelli personel alımı için; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden personel alım ilanı 14/10/2019 tarihinde yayımlanmış ve 14/10/2019-18/10/2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden adayların başvuruları alınarak nihai liste Başkanlığımıza bildirilmişti.

Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri 04 Kasım 2019 tarihinde kadar Başkanlığımıza teslim eden adayların ön değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Aşağıda adı ve soyadı yer alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. Adayların belirtilen tarih, gün ve saatte mülakat sınavı için hazır olmaları önemle duyurulur. Mülakat tarihi, yeri ve saatinde hazır bulunmayan adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

TÜSEB KADROSU

BAŞVURU UNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU

ADAYIN ADI SOYADI

İdari Personel

00005209815-İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı

Esma TÜRLÜOĞLU

Muammer KARAKUŞ

İdari Personel

00005209803-Mutemet

Fırat BİŞMİŞ

Zehra ÇAKIR

İbrahim POLAT

Hasan ERDOĞAN

Ülkü ATİLA

Hüsamettin DEMİRCİ

İdari Personel

000005209841-Satın Alma Görevlisi

Ali Utku TEKELİ

Metin ALKAN

Fahri ACAR

Ramazan KAYA

Tuncay
Abdurrahman TURGUT

Furkan ŞAHİN

Aziz YÜKSEL

İdari Personel

00005209827- İdari Büro Görevlisi

Medinenur BAKAN

Zeynep KORKMAZ

Seçkin KUVAN


Mülakat tarihi: 18 Kasım 2019

Mülakat günü: Pazartesi

Mülakat saati: 10:00

Mülakat yeri:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (İstanbul Yerleşkesi)
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0 216 547 26 00 Dahili: 2690