Ar-Ge Faaliyetleri / OMİK Merkezi

OMİK Merkezi


TÜSEB bünyesinde kurulan Omik Merkezi, Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik ve Metagenomik uygulamaları gerçekleştirebilecek alt-yapıya sahip olup bir doku bankası ve yüksek performanslı veri analiz sistemi ile entegre edilmiştir.

Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği kapsamında oluşturulan biyolojik örneklemin çoklu omik yaklaşımı ile incelenmesi ile faaliyete geçecek olan merkezimiz, kısa vadede tüm kullanıcıların hizmetine açılacaktır. 

Merkezimizde; hastalıkların erken tanısı, takip ve tedavisine yönelik biyobelirteç, kit, ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları, mevcut bir ilacın başka bir hastalığın tedavisi için kullanılabilirliğini araştıran ilaç repozisyonu çalışmaları, klinikte kullanılabilecek aday biyobelirteçler ile yeni tedavilerin etkinliğini analiz etmeye yönelik çalışmalar, önleyici müdahaleler için popülasyonu sınıflandırarak hastalığın başlamasını geciktirmeye ya da ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik çalışmalar ve daha etkili, yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar öncelikli olarak gerçekleştirilecektir.

Koordinatörler

Dr. Hülya GÜNDEŞLİ
Araştırmacı
hulya.gundesli@tuseb.gov.tr
Dr. Gülhas SOLMAZ
Araştırmacı
gulhas.solmaz@tuseb.gov.tr
Ayhan DEMİR
Uzman
ayhan.demir@tuseb.gov.tr
Dr. Tunç TUNCEL
Araştırmacı
tunc.tuncel@tuseb.gov.tr
Burcu YALDIZ
Uzman
burcu.yaldız@tuseb.gov.tr