Ar-Ge Faaliyetleri / Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü

Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü


TÜSEB bünyesinde gerçekleştirilen yeni yönetimsel yapılanma ile birlikte tıbbi cihaz ve biyomalzemelerin yerli üretim kapasitesinin arttırılması için sürdürülebilir stratejiler geliştirilmiştir. Özellikle Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme alanında açtığı uygulamalı proje iş birliği çağrılarıyla, TÜSEB, bu alanda Ar-Ge çalışmalarına ve prototiplerin ürüne dönüştürülmesi sürecine destek vermeyi ve dışa bağımlılığın azaltılmasını hedeflemiştir.

Bu amaçla faaliyet gösteren TÜSEB Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Ar-Ge Koordinatörlüğü; kısa, orta ve uzun vadede yerli üretimin arttırılmasına yönelik tüm paydaşlarla koordineli çalışmalar yürütmektedir.

Koordinatörler

Pınar ATAKUL
Uzman
pinar.atakul@tuseb.gov.tr