İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Çalıştırılmak Üzere Geçici Görevlendirme Personel İlanı (22.11.2018)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Çalıştırılmak Üzere Geçici Görevlendirme Personel İlanı (22.11.2018)


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere geçici görevlendirme ile personel alınacaktır.

Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan Başkanlığımızın, İdari ve Mali birimlerinde bizimle çalışmak isteyen aşağıda belirtilen niteliklerde ekip arkadaşları arıyoruz.

Aranılan nitelikler;

İhale, Doğrudan Temin, Tahakkuk (MYS), Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri, Personel İşleri, Maaş, Yolluk konularından en az ikisinde tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan personelden kurumlarının muvafakati alınarak, Genel İdari Hizmetler Kadrosunda çalışanlardan (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Şef, vs.) görevlendirme yapılacak olup, Devlet Hizmet Yükümlüsü olan veya sözleşmeli personel kadrolarında bulunanlardan görevlendirme yapılmayacaktır. Görevlendirme süresi bir yıldır. İstanbul İlinden başvuranlara öncelik verilecektir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirilmesi planlanan personel, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kadrosunun bulunduğu kurumdan alacak olup, görevlendirildiği süre boyunca kurumundan aylıklı izinli sayılacaktır. Başkanlığımızca herhangi bir maaş ödemesi yapılmayacaktır.

Çalışma Adresi: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL

Görev almak isteyenlerin, özgeçmişlerini 30.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar info@tuseb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

İlan metni PDF'i için tıklayınız.