TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Birimler / Kanser Epidemiyolojisi ve Preventif Onkoloji Birimi

Kanser Epidemiyolojisi ve Preventif Onkoloji Birimi

Kanser alanında Epidemiyolojik veri, kayıtçılık ve kanserden korunma stratejileri üretmek, bilimsel alt yapıda projelendirmek, projeleri desteklemek ve denetlemek ile yükümlü birimdir.

Birimin Görevleri:

 • Ulusal kanser Epidemiyoloji ve Preventif Onkoloji programları hazırlamak ve geliştirmek.
 • Uluslararası kuruluşlar ile işbirliklerini sağlamak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
 • Diğer ülke kuruluşlarının ve programlarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve işbirlikleri geliştirilmek.
 • Enstitü programlarının yurt içinde tanıtılması ve uygulanması için gerekli planlamaları yapmak.
 • Enstitü faaliyetlerine yönelik uluslararası kongre, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılım sağlamak.
 • Diğer ülkelerde uygulanan epidemiyoloji ve preventif onkolojiye yönelik olarak düzenlenen programları takip etmek, konsorsiyumlarda yer almak.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • TÜSEB bünyesinde yer alan Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı ile birim görev alanı kapsamında ilişkileri yürütmek.
 • TÜSEB tarafından yapılacak proje destek çağrılarında Enstitü Birimi ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
 • TÜSEB bünyesindeki diğer enstitüler ve Kanser Enstitüsü Birimleri ile koordineli olarak çalışmak
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs, broşür, kitapçık vb. faaliyetleri planlamak.
 • Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.