TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye Kanser Enstitüsü, sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla; Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, kanser ile ilgili sağlık hizmetlerinde akreditasyon kurallarının belirlenmesinde bilimsel katkı sağlamak üzere,  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı kanun ile kurulmuştur. Türkiye Kanser Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları 17/12/2016 tarihli 29921 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

Enstitü; Başkanlık, Bilim Kurulları ve 5 Birimden oluşmaktadır.