TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü / Kurullar / TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 1

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 1
Prof. Dr. Ulus Salih AKARCA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji İZMİR
Prof. Dr. R. Haner DİRESKENELİ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları - Romatoloji İSTANBUL
Prof. Dr. Feyza ERKAN KARUSE İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları İSTANBUL
Prof. Dr. Ahmet GÜL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları - Romatoloji İSTANBUL
Prof. Dr. Serhat ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ANKARA
Prof. Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji İSTANBUL
Prof. Dr. Selim NALBANT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji ve Geriatri İSTANBUL
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Nadir Hastalıklar İSTANBUL
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları TRABZON