TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü / Kurullar / TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 2

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 2
Prof. Dr. Kamil ADALET İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji İSTANBUL
Prof. Dr. Banu ÇAKIR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ANKARA
Prof. Dr. Halim İŞSEVER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı İSTANBUL
Prof. Dr. L. Meral KAYIKÇIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji İZMİR
Prof. Dr. S. Lale TOKGÖZOĞLU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ANKARA
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Ekonomisi İSTANBUL
Doç. Dr. Nazan YARDIM Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyabet, Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ANKARA
Doç. Dr. Perihan TORUN Yeşilay Halk Sağlığı İSTANBUL
Dr. Rıfat KÖSE Sağlık Bakanlığı-Emekli Sağlık Araştırmaları     ANKARA
Dr. Serdar SAVAŞ GENTEST Enstitüsü- Toplum Sağlığı Genombilim ve Kişiye Özel Tıp Halk Sağlığı İSTANBUL