TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü / Kurullar / TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 3

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu – 3
Prof. Dr. Murat AKSU Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji İSTANBUL
Prof. Dr. Turgay DALKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ANKARA
Prof. Dr. S. Tevfik ECDER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji İSTANBUL
Prof. Dr. Murat EMRE Serbest Nöroloji İSTANBUL
Prof. Dr. Füsun ERDOĞAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji KAYSERİ
Prof. Dr. Haşmet A. HANAĞASI İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji İSTANBUL
Prof. Dr. M. Akif KARAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri İSTANBUL
Prof. Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji KAYSERİ
Prof. Dr. M. Şükrü SEVER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji İSTANBUL
Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji ANTALYA
Prof. Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri ANKARA