TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon; organizasyonların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun etkili bir kurum tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir programdır.

Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde akreditasyon, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Asgari standartları sağlamaya yönelik düzenlemelere ve bu düzenlemeler temelinde yürütülen teftişe dayalı ruhsatlandırma kavramı ile karıştırılabilen akreditasyon, gerekliliklerin ötesinde,  kurum ve kuruluşlar sürekli kalite optimum düzeyde kaliteli sağlık hizmeti prensibine dayanan bir süreçtir.

Sağlık hizmeti alanında tüm dünyada akreditasyon ile ilişkili en üst kuruluş The International Society for Quality in Health Care (ISQua)’dır. ISQua, sağlık hizmeti akreditasyonu gerçekleştiren kuruluşları, standart setlerini ve denetçi eğitim programlarını akredite etmektedir.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü , ISQua’nın bir üyesidir.