TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Uluslararası Programlar Birimi

Uluslararası Programlar Birimi

ISQua akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması, faaliyet planlarının uygulanması, uluslararası alanda işbirliği fırsatlarının araştırılması ve uygulanırlığının sağlanmasından sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • ISQua akreditasyon süreçlerini Enstitü ilgili birimleri ile koordineli olarak takip etmek.
 • Uluslararası akreditasyon programları hazırlamak ve geliştirmek.
 • Uluslararası akreditasyon kuruluşları ile işbirliklerini sağlamak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.
 • Diğer ülke akreditasyon kuruluşlarının ve programlarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve işbirlikleri geliştirilmek.
 • Enstitü akreditasyon programlarınınyurtdışında tanıtılması ve uygulanması için gerekli planlamaları yapmak.
 • Enstitü faaliyetlerine yönelik uluslararası kongre, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılım sağlamak.
 • Diğer ülkelerde uygulanan programlara yönelik olarak itiraz ve şikâyetleri değerlendirme komisyonuna gelen geri bildirimlere ilişkin gerekli iyileştirmeleri planlamak.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs, broşür, kitapçık vb. faaliyetleri planlamak.
 • Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. İbrahim KAYRAL
ibrahim.kayral@tuseb.gov.tr