TÜSEB / TÜSKA / Haberler / 17 Eylül 2020 Dünya Hasta Güvenliği Günü

17 Eylül 2020 Dünya Hasta Güvenliği Günü

“Hasta Güvenliği için Öncelik: Sağlık Çalışanlarının Güvenliği”

Mayıs 2019'da gerçekleştirilen 72. Dünya Sağlık Asamblesi’nde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye 194 ülkenin tümü hasta güvenliğini küresel bir sağlık önceliği olarak kabul eden ve her yıl 17 Eylül'de kutlanacak olan “Dünya Hasta Güvenliği Günü” ile ilgili kararı onaylamıştır. Böylece 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü; hasta güvenliğini teşvik etmek, hasta güvenliği konusunda toplumsal bilinci ve katılımı artırarak küresel anlayış ve dayanışma geliştirmek için bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası etkinliklerin düzenlendiği bir gün haline gelmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 Dünya Hasta Güvenliği Günü Hedefleri:

Sağlık çalışanı güvenliğinin önemi ve hasta güvenliği ile ilişkisine yönelik küresel farkındalık yaratmak,

Paydaşlar arasında sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini artırmak için stratejiler ve etkileşimler kurulmasını sağlamak,

Hasta güvenliği için bir öncelik olarak sağlık çalışanlarının güvenliğini kabul eden tarafların bu amaç doğrultusunda acil ve sürdürülebilir eylemler uygulamasını sağlamak,

Özellikle COVID-19 pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanlarının kararlılığının ve yoğun çalışmasının toplum tarafından gereken şekilde tanınmasını sağlamaktır.