TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Makaleler

Makaleler
  • KAVAK D, ÖKSÜZ S., CENGİZ C., KAYRAL İ.H., ÇİZMECİ ŞENEL F., (2020). The importance of quality and accreditation in health care services in the process of struggle against Covid-19. Turk J Med Sci, 50:1760-1770. (Uluslararası-SCI)
  • CENGİZ C.,(2019) Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Programları ve TÜSKA, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 21-26. 
  • AVCI K., ÇİZMECİ ŞENEL F. (2019). Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu: Faydası, Önemi ve Etkisi Nedir? Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 221-234. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) 
  • CENGİZ C., BEYLİK U., K. AVCI, KAYRAL İ.H., (2019) Öz Değerlendirmeden Denetime: Hastanelerin Akreditasyon Yolculuğu, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1-6.
  • AVCI K . (2019).,Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme Ortaklığı Yöntemini Etkili Bir Şekilde Anlama ve Uygulama. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi. ; 2(2): 43-37.
  • BEYLİK U., (2018).  Sağlıkta Akreditasyon Denetim Yöntemi: Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Uygulaması.  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(1), 6-13. 
  • KAYRAL İ.H., (2018). Dünya’da ve Türkiye’de Saglık Hizmetleri Akreditasyonu. Saglıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(1), 27-31., 
  • AVCI K., (2018). Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi.; 1(1): 5-1.
  • G. KAVAK D., (2018) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Sağlıkta Akreditasyon Standartları. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi. 29-35