TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Sözlü Bildiriler

Sözlü Bildiriler

ISQua 2020 Floransa / İTALYA

 • KAVAK D., KAYRAL İ.H., ÖKSÜZ A.S., CENGİZ C., Comparison of Quality, Efficiency and Accreditation Standards in Health Case of Turkey
 • AVCI K., YILDIZ M.S., OKUMUŞ M., Improving The Processes Of The Emergency Department Of A Training and Research Hospital
 • BEYLİK U., ÇİZMECİ ŞENEL F., The Effect Of Mission Differeniıation On Accreditation Standards In An Accredited Hospital
 • CENGİZ C., KAVAK D., KAYRAL İ.H., AVCI K., Validation Panel in TUSKA Accreditation Process
 • GÖKÇE A., BEYLİK U., AVCI K., Accreditation Journey Of A Public Hospital: Comparison Of Survey, Re-Survey And Annual Survey Results
 • CAN C., GÖKÇE A., BEYLİK U., ÇİZMECİ ŞENEL F., TUSKA Surveyors Performance Measurement Model 

ISQua 2019 Cape Town / GÜNEY AFRİKA

 • CIZMECI SENEL F., CAGILTAY B.,  TANER A.,  TUSKA EYE-TRACKING BASED DIGITAL ACCREDITATION REMOTE SURVEY MODEL
 • KAVAK D., BEYLIK U., KAYRAL İ.H., AVCI K.,  EVALUATION OF EFFECTIVENESS ACCREDITATION ON HEALTH CARE COSTS:EXAMPLE OF A PRIVATE HOSPITAL IN TURKEY

ISQua 2016  Tokyo / JAPONYA

 • KAYRAL I.H. (2016). Saglıkta Ulusal Akreditasyon Sistemine Geçis ve ISQua Akreditasyon Süreci. 10.Uluslararası Saglık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenligi Kongresi, (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 2697045)

2019

 • AVCI K, CENGİZ C, KAVAK D, KAYRAL İ.H. (2019) Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Kuruluşlarının Hastane Akreditasyon Programlarının İncelenmesi: Uluslararası Bir Profil Çalışması. 3.Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye. (Kontrol No: 5287525) 
 • CENGİZ C., AVCI K., BEYLİK U., KAYRAL İ.H. (2019) Öz Değerlendirmeden Denetime: Bir Hastanenin Akreditasyon Yolculuğu. 3.Uluslararası 13.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye.(Yayın No:6171961)

2018

 • KEZİBAN A., BEYLİK U., ÇARHAN A., (2018).  Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Denetim Yöntemi.  12. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4492597)
 • AVCI K., (2018). Sağlık Hizmetleri Sunum Sürecinde Sistem Yaklaşımı İle İnsan Hatalarının Değerlendirilmesi Ve Akreditasyon. XII. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6172221)

2017

 • C. CENGİZ (2017) Ulusal Akreditasyon Sisteminde Bilgi Yönetimi ve TÜSKA net-2. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye.

2016

 • BEYLİK U. (2016).  Sağlıkta Ulusal Akreditasyonda TÜSKA nın Rolü ve Gelecek Vizyonu.  10.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 2-2. (/)(Yayın No:2697244)