TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Birimler / Halk Sağlığı Politikaları Birimi

Halk Sağlığı Politikaları Birimi

TÜSPE Halk Sağlığı Politikaları Birimi; halk sağlığı ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar diğerlerine ek olarak aşağıdaki konuları kapsar:

 • Toplum sağlığı hizmetleri
 • Okul sağlığı hizmetleri
 • Çevre sağlığı hizmetleri
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar
 • Nadir hastalıklar
 • Sağlığın sosyal belirleyicileri
 • Sağlığın geliştirilmesi
 • Göç ve kentleşme
 • Ruh sağlığı politikaları
 • Yerel yönetimler ve sağlık
 • Su ve gıda güvenliği
 • Üreme sağlığı
 • Medikal antropoloji
 • Demografi
 • Epidemiyoloji
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesi
 • Biyoterörizm
 • Sağlık okuryazarlığı