TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Birimler / Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi

Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Sağlık ekonomisi
  • Davranışsal sağlık ekonomisi
  • Sağlık teknolojisi değerlendirme
  • Sağlık çıktısı ve değer temelli araştırma ve uygulamalar
  • Sağlık finansmanı
  • Sağlık harcamaları
  • Ödeme yöntemleri
  • Sağlık sigortası