TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Birimler / Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi

Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri
  • Koruyucu, geliştirici, rehabilite edici ve tedavi edici sağlık hizmetleri
  • Kamu ve özel sektör sağlık hizmetleri
  • Entegre sağlık hizmetleri
  • İnovatif sağlık hizmetleri