TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Birimler / Sağlık İnsangücü Politikaları Birimi

Sağlık İnsangücü Politikaları Birimi

TÜSPE Sağlık İnsangücü Politikaları Birimi; sağlık insangücü ile ilgili politika çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak aşağıdaki konuları kapsar:

  • Makro düzeyde (sistem düzeyinde) sağlık insangücü politikaları
  • Mikro düzeyde (kurum ve kuruluşlar düzeyinde) sağlık insangücü politikaları
  • Sektörel bazdaki (kamu ve özel sektör düzeyinde) sağlık insangücü politikaları
  • Sağlık insangücü planlaması
  • Sağlık insangücünün geliştirilmesi
  • Sağlık insangücünde performans ve ücret yönetimi
  • Sağlık insangücü çalışma ilişkileri