TÜSEB / TÜSPE / Haberler / Reducing the consumption of trans-fats and their negative impacts on health in Turkey

Reducing the consumption of trans-fats and their negative impacts on health in Turkey

TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü ve DSÖ Avrupa EVIPNet iş birliği ile Türkiye’nin ilk kanıta dayalı politika oluşturma raporu, “Reducing the consumption of trans-fats and their negative impacts on health in Turkey” yayınlandı. 

Trans yağ asitleri (TFA) veya trans yağlar, insan sağlığı için birçok olumsuz sonucu olan ve çözümü için çok paydaşlı sağlık politikası müdahaleleri gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye'de TFA tüketimini azaltma sorunuyla mücadelede kanıt sağlamak amacıyla TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ Türkiye Ofisi, DSÖ Avrupa EVIPNet himayesinde yayınlanacak politika belgesini oluşturmak üzere bir araya geldi. 
 
TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü ve DSÖ iş birliği çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi üst düzey ulusal politika kurumlarının dahil edildiği bu çalışma, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi teknik uzmanları tarafından da desteklenmiştir. 
 
Bu bağlamda TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü tarafından klinisyenler, sağlık yönetimi uzmanları ve ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu tarafından EVIPNet araştırma prensipleri çerçevesinde sorunla ilgili kanıtlar toplanıp değerlendirildikten sonra Türkiye’de TFA tüketimi ile mücadelede üç seçenek belirlenerek  bunların uygulanmasında dikkate alınması gereken hususlar tartışıldı. Bunlar; (1) TFA'lar için zorunlu limitleri belirlemek, (2) TFA içermeyen gıdaları etiketlemek ve TFA'larla ilişkili olumsuz sağlık sonuçları konusunda farkındalık yaratmak ve (3) Endüstriyel olarak üretilen TFA'lar yerine daha sağlıklı yağlar kullanmayı teşvik etmek.
 
Rapora ulaşmak için tıklayınız.