TÜSEB / TÜSPE / Haberler / TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi

TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi

KONGREYE DAVET

Kıymetli Paydaşlarımız,
Sizleri TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) tarafından 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan “Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi”ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

TÜSPE sağlık politikaları alanında istişare, araştırma ve kanıt temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üreterek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Enstitümüz; sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

TÜSPE toplantı faaliyetleri kapsamında, Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi düzenlenmektedir.

25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak 2 günlük program kapsamında, alanında uzman ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılara yer verilecek olup, sağlık politikaları alanının sekiz başlığında oturumlar gerçekleştirilecektir. Bunlar:

  1. Sağlık yönetimi politikaları,
  2. Sağlık ekonomisi ve finansmanı politikaları,
  3. Sağlık hizmetleri sunumu politikaları,
  4. Sağlık insan gücü politikaları,
  5. Sağlık endüstrisi politikaları,
  6. Halk sağlığı politikaları,
  7. Sağlık turizmi politikaları,
  8. Küresel sağlık politikaları.

Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi, sağlık politikaları alanındaki tüm çalışmalara yer vermektedir. Davetimiz, sağlık politikaları alanında çalışma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir.

Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Kabul edilen bildiriler çevrim içi olarak sunulacaktır. 

Kabul edilen bildiri özetleri Kongre Bildiri Özet Kitabında, bildiri tam metinleri ise Kongre Bildiri Kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildiriler ISBN alınmış Kongre Bildiri Kitabında yer alacaktır. Kongreye kabul edilen bildirilerden Kongre Bilim Kurulu tarafından seçilenler, yazarların talebi ve hakem değerlendirme süreci sonunda uygun görülmesi halinde TÜSEB Dergisinde makale olarak da yayımlanabilecektir.

Kongremize katılım ücretsiz olup, sözlü bildiri özetlerinizi (Türkçe ve İngilizce) 14 Mart 2022 tarihine kadar aşağıdaki bağlantı üzerinden gönderebilirsiniz.

Kongreye ilişkin detaylı bilgiler, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için web sayfamızı düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine tuspe@tuseb.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

Özenle hazırlanan bilimsel programımızda sağlık politikaları alanında hem dünyada hem ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin paylaşılacağı bu Kongrenin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi’nde buluşmak dileğiyle!

Prof. Dr. Erhan Akdoğan
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı

Kongre Önemli Tarihleri

14 Mart 2022: Bildiri özeti gönderimi son tarihi
28 Mart 2022: Kongre Bilim Kurulu bildiri özeti değerlendirme son tarihi
4 Nisan 2022: Kabul edilen bildiri özetlerinin ilan edilmesi
6 Mayıs 2022: Bildiri tam metinlerinin alınması son tarihi

Bildiri Özeti göndermek için tıklayınız: https://forms.gle/72jWMdER11Pcc2pi9
Kongre programı ve kayıt bilgileri yakında paylaşılacaktır.