TÜSEB / TÜSPE / Haberler / TÜSPE Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi 2021

TÜSPE Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi 2021

Zirveye kayıt olmak için tıklayınız.
Katılım ücretsizdir.

TÜSPE sağlık politikaları alanında istişare, araştırma ve kanıt temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üreterek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

TÜSPE bu amaçla sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. 

TÜSPE’nin toplantı faaliyetleri kapsamında, USHAŞ’ın katkılarıyla düzenlediğimiz TÜSPE Türkiye Sağlık Politikaları Zirvesi için ana tema olarak, “COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Politikaları” belirlenmiştir. 

Bu ana tema çerçevesinde 24-25 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak 2 günlük program kapsamında 8 oturumda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

  1. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık yönetimi politikaları,
  2. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık ekonomisi ve finansmanı politikaları,
  3. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık hizmetleri sunumu politikaları,
  4. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık insangücü politikaları,
  5. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık endüstrisi politikaları,
  6. COVID-19 pandemi sürecinde halk sağlığı politikaları,
  7. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık turizmi politikaları ve
  8. COVID-19 pandemi sürecinde küresel sağlık politikaları.

İletişim: tuspe@tuseb.gov.tr

Zirve kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Zirve Programı