TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Hakkımızda

Hakkımızda

TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE), 25 Mart 2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9860) ile Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

TÜSPE; sağlık politikaları alanında istişare, araştırma ve kanıt temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üreterek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye toplumuna ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla; sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetleri yürütür.

TÜSPE İş Modeli: Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan İş Modeli Tuvalinden esinlenilerek oluşturulan TÜSPE İş Modeli, TÜSPE’nin temelini teşkil etmektedir. TÜSPE İş Modeli; TÜSPE’nin hedef kitlesini (müşteri segmentlerini), bu hedef kitle için sunduğu değer önerilerini, müşteriler ile arasındaki iletişim kanallarını, müşteri ilişkilerini, temel ortaklarını, temel faaliyetlerini, temel kaynaklarını, maliyet yapısını, gelir akışlarını ve bütün bu yapı taşları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.

TÜSPE Stratejik Tasarım Çerçevesi: TÜSPE’yi bir üretim sistemi olarak tasavvur eden, bu anlamda amaç, misyon, vizyon, girdi, süreç, çıktı, sonuç ve geri bildirim unsurlarını içeren ve böylece bir bakışta TÜSPE’yi açıklayan bir yapıdır. Ayrıntılar için tıklayınız.

TÜSPE Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız