TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Kurullar / TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu

TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu

TÜSPE Bilim Kurulu; TÜSPE’nin kurumsal politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında bilimsel görüş ve önerilerde bulunur.

Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Prof. Dr. Mehmet BARCA
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Prof. Dr. Osman GÜNAY
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Prof. Dr. A. Sinan TÜRKYILMAZ
Prof. Dr. Erdem KARABULUT
Prof. Dr. Toker ERGÜDER
Doç. Dr. Burçay ERUS
Dr. Öğr. Ü. Bilal AK
Dr. Öğr. Ü. Hasan Giray ANKARA
Uzm. Dr. Salih Kenan ŞAHİN
Uzm. Hüseyin ÇELİK