TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü / Kurullar / TÜSPE Sağlık Politikaları Uluslararası Danışma Kurulu

TÜSPE Sağlık Politikaları Uluslararası Danışma Kurulu

TÜSPE Uluslararası Danışma Kurulu; TÜSPE’nin uluslararası öneme sahip politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında gönüllülük temelinde görüş ve önerilerde bulunur.

  • Professor Rifat Atun, Harvard University, USA
  • Professor Elias Mossialos, LSE, UK
  • Assistant Professor Huseyin Naci, LSE, UK
  • Dr. Enis Baris, World Bank, USA