TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü / Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TBE), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı  (TÜSEB) bünyesinde 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun kapsamında kurulmuştur.
Enstitü’nün kuruluş amacı, sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında hizmet verecek araştırma merkezlerini kurmak ve var olanları desteklemek, üniversiteler, kamu ve özel sektör iş birliğini teşvik ederek ürüne yönelik Ar-Ge faaliyetlerini koordine etmek, proje çağrıları ile araştırmacılara proje desteği sağlayarak biyoteknoloji ekosistemini ülkemizde geliştirmektir. TBE bu amaçla toplum sağlığını iyileştirmek üzere genetik temelli nadir hastalıklar, kompleks hastalıklar ve kanserlerin erken tanısı ve kişiye özgü tedavilerin uygulanması için Türkiye Genom Projesi’ni başlatmıştır. Bunun yanı sıra ülkenin öncelikli ihtiyacı olan biyoteknoloji ürünlerini (aşı, monoklonal antikor, hormon, plazma ve plazma ürünleri, pıhtılaşma faktörleri, insülin, vb.) üretmek, tıbbi cihaz ve tanı kitlerini geliştirmek, rejeneratif tıp, kök hücre, gen ve hücresel tedavi faaliyetleri için projelere destek sağlayacaktır. Ayrıca genç bilim insanlarının yetişmesini sağlamak için uluslararası iş birliği ve ortak çalışmalara öncülük yapacaktır.

Sağlık biyoteknolojileri alanındaki Ar-Ge’lerin desteklenmesi amacı ile 2017 yılında uzman ve doktora derecesine sahip araştırmacılar Enstitü bünyesinde istihdam edilmiştir. Periyodik olarak istihdamlar devam ederek sağlık biyoteknolojileri alanında Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Vizyon

Sağlık biyoteknolojileri alanında dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almak.

Misyon

Sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yürütmek üzere araştırma merkezlerinin kurulması ve var olanların desteklenmesi, kamu ve özel sektör iş birliğini teşvik ederek ürüne yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması, yenilikçi çalışmaları fonlayarak ülkemizde biyoteknoloji ekosistemi ve biyoekonominin geliştirilmesidir.