TÜSEB / Genel Sekreterlik / Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Tamer Oğuz GÜRSOY

Tamer Oğuz GÜRSOY

Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı

oguz.gursoy@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Muzaffer DAĞLIOĞLU
 • Ufuk UÇAR
 • Cumali AL
 • Gülçin BOLAT
 • Selçuk YILMAZ
 • Görevlerimiz

  MADDE 13 – (1) Bilgi sistemleri ve istatistik daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Başkanlığın bilgi işlem yazılım ve donanım alt yapısı ile ilgili işlemleri yürütmek.
  2. Birimlerin talepleri çerçevesinde her türlü bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı ve benzeri teknik malzemelerin alımı ve dağıtımına ilişkin ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu yürütmek.
  3. İstatistik ve yayın işlerini yürütmek.