TÜSEB / Genel Sekreterlik / Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik / Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığı

Ufuk EROL

Ufuk EROL

Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkan Vekili

ufuk.erol@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Ayça TABANOĞLU
 • Burak ENUŞTEKİN
 • Can ACAR
 • Cumali AL
 • Halit Ömer KOCABINAR
 • Muzaffer DAĞLIOĞLU
 • Ufuk UÇAR
 • Görevlerimiz

  MADDE 13 – (1) Bilgi sistemleri ve istatistik daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Başkanlığın bilgi işlem yazılım ve donanım alt yapısı ile ilgili işlemleri yürütmek.
  2. Birimlerin talepleri çerçevesinde her türlü bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı ve benzeri teknik malzemelerin alımı ve dağıtımına ilişkin ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu yürütmek.
  3. İstatistik ve yayın işlerini yürütmek.