TÜSEB / Genel Sekreterlik / Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik / Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hakan CANARSLAN

Hakan CANARSLAN

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

hakan.canarslan@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • A.Mükremin ÇAKMAK
 • Adem KARA
 • Ahmet Can KOÇ
 • Ali BİLGİLİ
 • Bahar OFLAZ
 • Derya AKTAŞ
 • Ece YİĞİT
 • Elif YEŞİLDOĞAN
 • Fatih KÖK
 • Hakan TURAN
 • Halime KARATAŞ
 • Hurşit Ziya KARAMEHMET
 • İbrahim DEMİREL
 • Medinenur KOCABAŞ
 • Mehtap DİRİL
 • Merve Eda ERGİN
 • Meryem KOÇAK
 • Nazlı AKBAŞ
 • Numan KESKİN
 • Orhan ALICI
 • Permin GÖRECEK
 • Rümeysa SERÇE
 • Rümeysa EMRE
 • Serkan YILDIZLI
 • Adem Yavuz KARATAŞ
 • Ali Kemal ÖKTEN
 • Aydın DİLMAR
 • Aykut AKALIN
 • Can ÇİMEN
 • Celal CENGİZ
 • Ersin ZENCİRCİ
 • Esra BOLAT
 • Fadime ÇÖLLÜ
 • Fatih YETİŞMİŞ
 • Hazar UÇAR
 • İsa ZARARSIZ
 • Kadir İŞÇİOĞLU
 • Kadir Kaan ENGİN
 • Mehmet SABAH
 • Mert ACAREL
 • Muhammed Ali YÜCEL
 • Murat KARABULUT
 • Murat EKERBİÇER
 • Mustafa ENGÜZEL
 • Ömer TAŞ
 • Önder ÇELENK
 • Onur ARSEVEN
 • Resul KIZILBOĞA
 • Rüksan ARSLAN
 • Salim DOĞU
 • Seda KAYTANOĞLU
 • Selda ELİTOK
 • Semih ŞAHİN
 • Serdar ELİK
 • Serdar KESİK
 • Ümit ÇAPRAZ
 • Abdulvehap TUZ
 • Arzu KARACA
 • Büşra nur ERGÜN
 • Cihat SEZGİN
 • Elif Can SARIKOYUN
 • Esra KELEŞ
 • Ferdi YALÇIN
 • Melike GÜMÜŞ
 • Muhammet Berat ÇELİK
 • Mustafa AKSU
 • Necip KARAKUŞ
 • Rıdvan KAYAALP
 • Safiye ERBEK
 • Şahin SARHAN
 • Serkan KAPLAN
 • Görevlerimiz

  MADDE 10 – (1) Yönetim hizmetleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Başkanlığın insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.
  2. Personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, atama, terfi, ücret ve diğer ödemeler ile emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
  3. Başkanlık personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
  4. Başkanlığın kiralama, satın alma işleri, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  5. Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi, lisans izninin verilmesi veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılması ve bu amaçla şirket kurulması işlerini yürütmek.
  6. Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu tefrişat, büro malzemeleri ile kırtasiye ve sarf malzemelerinin teminini sağlamak.
  7. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
  8. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.
  9. Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Enstitü Bilim Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  10. Yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek.
  11. Ayniyat ve stok kontrol işlemlerini yürütmek.
  12. Başkanlığın sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmek.

   

  (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan görevler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirlen esaslar çerçevesinde yürütülür.