TÜSEB / Genel Sekreterlik / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ercan AKBAL

Ercan AKBAL

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

ercan.akbal@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
  • Uzm. Esen HIZLI
  • Uzm. Etkin YİĞİT
  • Asım YEŞİLBAŞ
  • Bekir ÜNLÜ
  • Mehmet Akif TEKEL
  • Özge Arın BOZTOPRAK
  • Semra KESKİN
  • Görevlerimiz

    MADDE 14 – (1) Strateji geliştirme daire başkanlığı, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapar.