TR - EN

TÜSEB Ödülleri - 2018

TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

TÜSEB tarafından verilecek olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2018 yılı başvuru süresi
2 Temmuz 2018 Pazartesi mesai (18.00) bitimine kadar uzatıldı.

 

BİLİM ÖDÜLÜ

Yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.

Her yıl bir kişiye verilir.


HİZMET ÖDÜLÜ

Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir.

Her yıl bir kişiye verilir.TEŞVİK ÖDÜLÜ

Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.

Her yıl en fazla beş kişiye verilir.

 Ödüller: Para ödülü ile birlikte ödülün kategorisine göre plaket ve beratı içerir.

Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıklanır.

Başvuru dosyaları hazırlanırken TÜSEB web sayfasında (http://www.tuseb.gov.tr/yonetmelikler) yer alan Yönetmelik ve ekleri incelenmelidir. Başvurular, adayların kendileri tarafından ve/veya Yönetmeliğin 7'nci maddesinin 2. fıkrasında belirtilenler tarafından aday gösterilmek sureti ile de yapılabilir.

Başvurular, Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan ilgili belgelerin usulüne uygun doldurularak hazırlanacak dosyanın bir (1) asıl ve dört (4) elektronik kopya olmak üzere toplam beş (5) takım olarak 2 Temmuz 2018 Pazartesi mesai (18.00) bitimine kadar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) B Blok 6. Kat Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye / ANKARA adresine ulaştırılması ile yapılır.

Başvuru Şartları

Kişisel Başvuru Şartları

 1. Hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilir.
 2. 2018 yılından başlamak üzere aynı aday tarafından her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilir.
 3. Hizmet ödülüne kişisel başvuru yapılamaz. Bu alan için aday gösterilmek gerekmektedir.

Aday Gösterilme Şartları

 1.  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,
 2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,
 3. Üniversite Rektörlükleri,
 4. Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, aday gösterebilirler.,
 5. Teşvik ödülü için toplam 3 defayı aşmamak koşulu ile her yıl başvuru yapılabilir.
 6. Bilim ödülü için toplam 3 defayı aşmamak koşulu ile aradan en az bir yıl geçmedikçe yeni başvuru yapılamaz.
 7. Hizmet ödülüne aynı kişi en fazla 3 kez aday gösterilebilir.
   

Ekler

 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Bilim Ödülleri:

 EK2-1 (TÜSEB Bilim Ödülü Aday Formu)

 EK2-2 (TÜSEB Bilim Ödülü Kişisel Başvuru için Dilekçe Örneği)

 EK2-3 (Başvuru Kontrol Listesi)

 EK2-4 (Özgeçmiş Formu)

 EK2-5 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Yayınlar)

 EK2-6 (Patentler)

 EK2-7 (Dış Danışmanlar)

 EK2-8 (Yayın Listesi Formu)

 EK2-9 (H İndeksi Formu)Teşvik Ödülleri:

 EK3-1 (TÜSEB Teşvik Ödülü Aday Formu)

 EK3-2 (TÜSEB Teşvik Ödülü Kişisel Başvuru için Dilekçe Örneği)

 EK3-3 (Başvuru Kontrol Listesi)

 EK3-4 (Özgeçmiş Formu)

 EK3-5 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Yayınlar)

 EK3-6 (Gerekçe Çerçevesinde Seçilmiş Diğer Bilimsel Katkılar)

 EK3-7 (İştirak Edilen Projeler)

 EK3-8 (Dış Danışmanlar)

 EK3-9 (H İndeksi Formu)

 EK3-10 (Yayın Listesi Formu)

Hizmet Ödülleri:

 EK4-1 (TÜSEB Hizmet Ödülü Aday Formu)

 EK4-2 (Başvuru Kontrol Listesi)

 EK4-3 (Diğer Faaliyet ve Sorumluluklar)

 EK4-4 (Ödüle Aday Olma / Gösterilme Gerekçesi)


İletişime geçmek için tıklayınız.