TÜSEB / TÜSEB - TTO / Girişimcilik ve İnovasyon Birimi

Girişimcilik ve İnovasyon Birimi

Girişimcilik ve İnovasyon Birimi’nde; ülkemizde sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında sistematik bir temelde yürütülen inovasyona yönelik çalışmalara öncülük etmek ve bu alanlarda uygulayıcılara ve araştırmacılara bilimsel ve teknik destek sağlamak, gelişen teknolojiler ile yakın ve uzak hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yüksek katma değere sahip ürün ve hizmetler geliştirilmesine destek olmak amaçlanmaktadır.

Birimimizde özellikle ülkemizin sağlık uygulamalarında halihazırda karşılaşılan sorunların ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel problemlerin belirlenmesi, bu problemlerin çözümüne yönelik stratejilerin oluşturulması ve yüksek katma değere sahip inovatif ürün ve hizmetlerin planlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Yapılan bu  çalışmalar ve planlamalar sonucunda belirlenen Ar-Ge ve Ür-Ge alanlarında proje çağrılarının TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı (PYDDB) üzerinden ilan edilmesi sağlanmaktadır. TÜSEB  tarafından veya farklı kamu ve özel fonlarından destek alarak Ar-Ge süreçleri tamamlanmış çalışmaların  bu sorunlara yönelik çözüm odaklı fikirlerin oluşturulması amacıyla sağlık profesyonellerinin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü, fikirleri ile başvuran sağlık profesyonellerinin desteklendiği, sağlık profesyonelleri tarafından oluşturulan yenilikçi fikirlerin diğer profesyoneller (mühendisler, ARGE ekipleri vb.) ile paylaşıldığı iş birliği toplantılarının yapıldığı, değer bazlı fikirlerde inovatif ürünlerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, prototiplerinin oluşturulması, validasyon çalışmalarının yapılması, gerekirse klinik çalışmalarının yürütülmesi ve hayata geçirilmesi sürecine kadar olan eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi veya gerekli iş birliklerinin kurulması gibi faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.