TÜSEB / TÜSEB - TTO / Teknoloji Dönüşümü Eğitim Birimi

Teknoloji Dönüşümü Eğitim Birimi

TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi’nin asli misyonu ve vizyonu; sağlıkta yenilikçi yaklaşımların TÜSEB koordinasyonunda yaygınlaştırılmasını sağlamak, sağlık inovasyonu süreçlerinde iş birliğini aktive etmek, sağlık alanında tüm paydaşlar arasında köprü görevi üstlenmek, yerlileşmenin artırılması hedefini desteklemek ve sağlık sektöründe yıllık ihracat rakamlarının artış hedefini desteklemektir. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler ile 2014-2023 İstanbul Bölge Planı'nda belirtilen Küresel Ekonomide söz sahibi, Yüksek Katma Değer Üreten, Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi ve Adil, Paylaşan, Kapsayıcı ve Öğrenen Toplum hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlanacaktır. Ayrıca gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışarısında inovasyon faaliyetlerini yaygınlaştırma adına arayüz görevi görerek sağlık alanında bilgi ve teknolojinin, yeni fikirlerin, inovatif ürünlerin gelişim sağlayacağı ortak bir iş birliği platformu oluşturulması sağlanacaktır. Hedeflenen süreçlerin gerçekleştirilmesinde farkındalık oluşturma kapsamında eğitim faaliyetlerinin önemi büyüktür.

Teknoloji Dönüşümü Eğitim Birimi ile, sağlıkta inovasyon, Biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve yapay zekâ alanlarında verilecek eğitimlerin yanı sıra sağlık alanında fikirden ürüne dönüşüm sürecini destekleyici eğitimler ile klinik çalışmalar konusunda da eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler sağlık profesyonellerinin yanında bu süreçte rol alacak mühendisler, akademisyenler, öğrenciler ve firmalar gibi sağlık teknolojilerinin tüm paydaşlarını kapsayacaktır.