TÜSEB / TÜSEB - TTO / Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi

Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi

Klinik araştırmalar yeni biyoteknolojik çalışmaların, ilaç, aşı, tıbbi cihaz gibi teşhis ve tedaviye yönelik teknolojilerin hastaların hizmetine sunulması açısından önem taşımaktadır. Klinik araştırmalar hastalara daha iyi tedavi imkânı sağlamanın yanı sıra güncel teknolojilerden faydalanarak geliştirilen ilaç, aşı vb. teşhis ve tedavi yöntemlerinin hastalara zamanında ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda TÜSEB, hastaları yenilikçi teşhis ve tedavi yöntemleri ile buluşturmak amacıyla, klinik araştırmalara ve bu çalışmaların parçası olan unsurlara destek vermektedir. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesinin sağlanması, klinik araştırmaların Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması, klinik araştırma konusunda farkındalığın arttırılması gibi konular öngörülmektedir.

TÜSEB’in yürütmekte olduğu çalışmalar ile birlikte Türkiye’deki klinik araştırmaların sayısının ve kalitesinin 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen hedefler doğrultusunda arttırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda TÜSEB bünyesinde kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Merkezi ülkemizdeki klinik araştırma pazar payını arttırmayı amaçlamaktadır. TÜSEB bünyesinde yer alan Klinik Araştırmalar Koordinasyon Birimi; klinik araştırmalar konusunda farkındalığı arttırmak ve ülkemizde var olan klinik araştırma potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınır olmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek, klinik araştırma yapmak isteyen araştırmacıların çalışmaları gerçekleştirecekleri kurumlara yönlendirilmesi, çalışmaların bir kamu kuruluşu olan TÜSEB çatısı altında takip edilmesi ve desteklenmesi, ihtiyaç halinde klinik araştırma alanında bütçe ve merkez izni süreçlerinin yönetilmesi, protokol yazımı, etik kurul süreçleri, mevzuat/onay/izin süreçleri gibi konularda destek sağlanmaktadır.