TÜSEB / TÜSEB - TTO / Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Sınai mülkiyet hakları, sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerindeki işaret ve ibarelerin sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır. Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi sınai mülkiyet haklarıdır.

Sanayi ve ticaretin gelişmesinin doğal sonucu olarak küreselleşen dünyada hızla artan rekabet koşulları, sınai mülkiyet haklarının korunmasını zorunlu hale getirmiş ve bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüz ülkelerinin ekonomik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü de fikri mülkiyet hakları oluşturmaktadır.

Günümüzde fikri mülkiyet hakları, küresel rekabette öne çıkmanın en önemli unsuru haline gelmiştir. Ülke ekonomilerinin gelişmesi, buluşları ve patentleri artırmakla ve güçlü markalar ile tasarımlar oluşturmakla mümkün olmaktadır. Bu eksende, fikri mülkiyet hakları yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmektedir.

TÜSEB, sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmalara öncülük etmek ve bu alanlarda uygulayıcılara ve araştırmacılara bilimsel, teknik ve maddi destek sağlamak, gelişen teknolojiler doğrultusunda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerlileşme ve millileşmeyi arttırmayı hedefleyen öncü bir kurumdur. Özellikle sağlık alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi ülkemiz öncelikleri arasında olduğu gibi kurumumuzun da öncelikleri arasındadır. Sağlık alanında yenilikçi bir teknolojinin fikirden ürüne giden tüm basamaklarında farkındalık, danışmanlık ve iş birliği çalışmalarını başlatmak, sürdürmek ve ürünleri fikri ve sınai haklar kapsamında belgelendirmesine destek olmak TÜSEB’in hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren Fikri ve Sınai Haklar Birimi’nin, ulusal ve uluslararası düzeyde tescil işlemlerini yürütmek, lisans izni, üretim ve satışa ilişkin şirketleşme işlemlerini yürütmek, patent başvurusu ve başvuru sonrası işlemleri yürütmek, belgelendirme süreçlerini koordine etmek, buluşların tescillenmesine ilişkin diğer süreçlerde iş birliği çalışmalarını organize etmek gibi rolleri bulunmaktadır.